Get Adobe Flash player
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Phakinee 481
คัดเลือกหัวหน้าห้อง ประจำปีการศึกษา 2561 เขียนโดย Phakinee 353
อบรมครู STEM ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เขียนโดย Phakinee 175
อบรมครู หัวข้อ "ครูผู้นำโรงเรียนคุณธรรม" เขียนโดย Phakinee 190
อบรมครู หัวข้อ "ผู้นำแบบผู้รับใช้" เขียนโดย Phakinee 164
อบรมครู STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เขียนโดย Phakinee 131
อบรมครู STEM ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขียนโดย Phakinee 148
ปัจฉิมนิเทศ ประถมศึกษาปีที่ 6 เขียนโดย Phakinee 1100
ปัจฉิมนิเทศ มัธยมศึกษาปีที่ 3 เขียนโดย Phakinee 922
รักและผูกพัน กตัญญูครูเกษียณ เขียนโดย Phakinee 734