Get Adobe Flash player
DSCN88888 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

จันทบุรี เขต 2 มาศึกษาดูงาน

วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 2 มาศึกษาดูงาน "เครือข่ายโรงเรียนสุจริต"

{AG}Doo-ngan{/AG}