Get Adobe Flash player

IMG 33

 

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมชาชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ณ โรงเรียนนารีวิทยา