Get Adobe Flash player

IMG 03

 

กิจกรรมศุกร์กับธรรมะ และนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมพิธีบูชามิสซา

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

ณ โรงเรียนนารีวิทยา