Get Adobe Flash player

050

งานวันชาติ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๘๙ รูป  

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

ณ สนามอเนกประสงค์ โรงเรียนนารีวิทยา