Get Adobe Flash player

IMG 300พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน

ระหว่าง

โรงเรียนนารีวิทยา และ

โรงเรียนประถมเฉิงตูหลงเฉวียนอี้ สาขาที่ 8,9

วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2561