Get Adobe Flash player

IMG 42อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ

"ทักษะการเรียนรู้แบบปรับฐานใจ

ใช้ฐานการขยายฐานคิด"

ณ หอประชุมหทัยนิรมล ชั้น 3 อาคารดวงหทัย

วันที่ 10 มิถุนายน 2560