Get Adobe Flash player
IMG 5433 Fotor Collage 

 พิธีถวายราชสดุดีของลูกเสือ-เนตรนารี

และบำเพ็ญประโยชน์

เนื่องในวันพระมหาธีรราชเจ้าประจำปี 2557

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557

ณ สนามอเนกประสงค์ โรงเรียนนารีวิทยา

 

 {AG}รวมรูปวันพระมหาธีรราชเจ้า 26.11.57{/AG}