Get Adobe Flash player
IMG 3999 Fotor Collage 

 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 6 - 7 ต.ค. 57

ณ ค่ายดวงหทัย

ต.หนองพันจันทร์ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

 {AG}รวมรูปเข้าค่าย ป.6 6-7 ต.ค. 57{/AG}