Get Adobe Flash player
 IMG 1081 Fotor Collage

ผลการประกวดผลงานทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 

ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

 

ชื่อการประกวดชื่อ - นามสกุลชื่อโครงงานผลการตัดสิน
การประกวดโครงงานสิ่งแวดล้อม

1.ด.ญ. ฐิจาภา  เนียมโสทร

2.ด.ญ.ปิยะธิดา  กนะกาศัย

3.ด.ญ.สุพินยา  สุติยวรรณ 

ครีมขัดรองเท้าจากเปลือกกล้วย ชนะเลิศ
การประกวดวาดภาพ ด.ญ.สาริน  สุวรรณศรี  ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป. 6) รองชนะเลิศอันดับที่ 1
การประกวดวาดภาพ ด.ญ.อมรประภา ไรวา  ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป. 6) รองชนะเลิศอันดับที่ 2
การประกวดวาดภาพ น.ส.มณัสวี  พงษ์อริยะทรัพย์  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม. 3) ชมเชย
การประกวดเรียงความ ด.ญ.สุวิกานต์  จันทรตาสุข  ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 - ป. 6) ชมเชย
การประกวดเรียงความ ด.ญ.นิรดา  กมลโกศล  ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - ม. 3) ชนะเลิศ
การประกวดเรียงความ น.ส.ธนภรณ์  โลหะวิทูร  ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4 - ม. 6) ชนะเลิศ

 {AG}รวมรูปรับรางวัลสวนผึ้ง02.04.58{/AG}