พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน

 {AG}พิธีบูชาขอบพระคุณวันศุกร์ต้นเดือน{/AG}